શિવ.

     

 (૧) —-                 [  શંકરજીની ધુન]

ૐ ધિમીક  ધિમીક ધિમ,  ધિમીક ધિમીક ધિમ,  – નાચે ભોલા નાથ .—- ૨

બ્રૂદંગ બોલે,   શિવ  ૐ    શિવ  ૐ  —– ૨

ડમરુ બોલે,   હર હર હર  ૐ             —- ૨

વિણા બોલે,   હરિ ૐ   હરિ   ઓંમ ——૨

નાચે ભોલા નાથ,      નાચે ભોલા નાથ . —– ૩ 

 (૨)

વિશ્વનાથ  જય, અમરનાથ જય,

ભુતનાથ ઉમાપતિ….બમ બમ બમ ભોલા ભોલા—-.

ચંન્દ્ર્શેખરા, જટાશંકરા, નીલકન્ઠ જય પશુપતિ—–.

બમ બમ બમ ભોલા ભોલા ——.

(૩) —  ભજન.

   સતસૃશ્ટિ તાંડવ રચઈતા, નટરાજ રાજ નમો નમહ —-૨.

   હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા, નટરાજ રાજ નમો  નમહ —–૨.

  ગંભીર નાદ મૃદંગના,  ધબકે ઉરે બ્રહ્માડ્માં  —— ૨.

  ધ્વનિ નીત્ય નૃત્ય પ્રચંડમા, નટરાજ નમો નમહ — ૨

  શીર જ્ઞાન ગંગા ચન્દ્ર્માં ,ચિદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમા—૨.

   વિષ નાગ માલા કંઠમા,  નટરાજ રાજ નમો નમહ —૨.

  તવ શક્તિ વામાંગે સ્થિતા, હ્રીમ ચંડિકા અપરાજીતા—૨.

  ચહુ વેદ ગાયે સંહિતા, નટરાજ રાજ નમો નમહ  —– ૨.

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help