અધિક માસ.

પ્રગટ થયો  એક  માસ  અધિક, બાર  માસમા  મળે ન  સ્થાન.

શુભ કાર્ય વર્જીત , ન તેને માન, .લોકો   કહે  અશુભ.

નામ  મળ્યુ  મલમાસ, ચિંતીત માસ અધિક , સદા રહે  દુખી.

શરણ ગયો  શ્રી ક્રિષ્ણ,  લીધો પ્રભુએ શરણ.

પુરષોતમ નામ રુપ તાજ,  પ્રભુએ   પહે્રાવ્યો  માથે.

નીજ  સર્વ  ગુણ અર્પણ  કર્યા, સ્થાન  આપ્યુ  ઉચુ.

અધિક માસ બન્યો સર્વોત્તમ, હરેક કાર્યનુ ફ્ળ સો ગણુ.

હવે પુરષોત્તમ  માસ  કહેવાય, આ , અધિકમલમાસ.

આ માસમા જપ, તપ,ધ્યાન, દાન, સ્નાનની  મહીમા  ગણી.

અધિકમાસ  હરખાય, હરિએ  કર્યો   તેનો  ઉધ્ધાર.

પ્રભુ શરણ  સ્વિકારી , બન્યો  શાક્ષાત  પુરષોત્તમ સ્વરુપ.

પુરષોત્તમમાસનો મહીમા  મોટો,આવો  સાથે  કરીયે ગુણગાન.  

હરિ ક્થા, હરિ ગુણ ગાન અતિશય પ્રિય પ્રભુને.

પ્રભુને વ્હાલા ભક્ત, પ્રભુ  ગુણગાન  કરીને.

પામીયે  શ્રી  હરિ  શરણ, થાયે  આત્માનો  ઉધ્ધાર.

3 Comments »

3 Responses to “અધિક માસ.”

 1. shaila munshaw on 19 Apr 2010 at 9:46 am #

  ધન્યવાદ હેમા બેન અધિકમાસની બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી.

 2. Anand on 09 Jul 2012 at 2:30 am #

  Blessed Self,

  In Ahmedabad we publish a spiritual monthly, titled CHINMAYA PRAMA, covering VEDANTA and Geeta articals, inspired by Swami Chinmayananda, Can we plan to print this poem in that.

  Pl reply to my e mail.

  With prem and Om,

  In the service of the Lord of Lords,
  anand

 3. Anand on 09 Jul 2012 at 2:31 am #

  My correct e mail is given above.

  anand

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help