સ્મૃતિ.

કાલે   જીવન  હતુ,  કાલે  તારો  સાથ  હતો.

આજે પણ જીવન છે, તારો સાથ છુટી ગયો.

જુહુ બીચ પર ચાલતા, એ પ્રેમ ભરી તારી વાતો.

સુની રાહ લાગે. ગેલ્વેસ્ટન બીચ પર ચાલતા.

તારી સ્મૃતિ થાય તાજી, એકલા  ડગ  ભરતા.

ઉગતા સુર્યની લાલી સમી, માથેરાનની એ લાલ માટી.

વૃક્ષોની ઘનઘોર ઘટાની છાવ નીચે રાહ પર ચાલતા.

મહાબલેશ્વરના એ ડુન્ગરા,અને ઝર્ણા  હતા રરિયામણા.

આજે મારી આખને લાગે  નિરર્થક, આજે તુ નથી.

તારી એ હસી ભરી મસ્તિ, મિત્રોની મજાક લાગે ફિકી.

બર્ફ્થી ઢંકાયેલી, કાશ્મિરની એ હસીન વાદીયો,

કાશ્મિરની ડાલ લેકના શિકારાની એ હસીન પળો.

ક્રુઝમા તાજી થાય તારી સ્મૃતિ, એક્લા કરતા સફર.

આજે જીવન છે, તુ નથી, બસ તારી યાદે છે.

કાલે તારો સાથ હતો, જીવન હતુ અતિ આનંદમય.

આજે  જિન્દગી શાન્ત છે,  આનંન્દ સાથે લઈને,

તુ બીજી દુનિયામા દુર–દુર ચાલ્યો ગયો.

આજે  તુ નથી, બસ ફ્ક્ત તારી  સ્મૃતિ છે, દિલમા.

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help