શ્રી ચરણ.

 શલ્યા બને અહલ્યા, થતા સ્પર્શ શ્રી રામ ચરણ.

શબરી પ્રખારે અશ્રુથી શ્રી રામ ચરણ.

કેવટ નાવ મહી,પ્રખારે શ્રી રામ ચરણ.

શ્રી હનુમાન સ્વિકારી સેવા, શ્રી રામ ચરણ.

લક્ષ્મણ, ભરત કરે સેવા શ્રી રામ ચરણ.

મીરા દાસી જનમ જનમ, શ્રી ક્રિષ્ન ચરણ.

સુદામા સખા શ્રી ક્રીષ્ણ,પ્રખારે સુદામા ચરણ.

વામન અવતાર ધારણ કરી,માગે દાન ભુમિ ત્રણ ચરણ.

પારધી તીર વાગે શ્રી ક્રિષ્ણ ચરણ.

સાચુ  સુખ,ને સ્વર્ગ, માત-પિતા ચરણ.

ચારો ધામ પામે,કરી સેવા માત-પિતા ચરણ.

ગુરુ ચરણ, કરાવે પ્રિત પ્રભુ ચરણ.

મુક્ત કરાવે જનમ મરણ ફેરા,પ્રભુ ચરણ.

મહિમા અતિ મોટી, ભાગ્ય જગાવે શ્રી ચરણ.

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help