શ્રી હરિ.

 (  હસીત પટેલે ક્યાંક આ રચના વાંચી હશે, તે મોક્લાવેલી છે,  પસંદ આવી એટલે અહીયાં રજુ કરુ છુ. )

નજર કરુ ત્યાં નારાયણ,  હાથ ધરુ ત્યાં હરિ.

પગ મુકુ ત્યાં પુરુષોતમ ઘર, એ ઘરમાં હુ ઠરી.

હૈયા દુબળી હુ ને પાછી, મોઢે મોળી ખરી.

દીવો પ્રગટ્યો ત્યાંતો ટવરક – ટવરક વાતુ કરી.

ઘંટી, પાણી, વાસીદુ ને ચુલો ઘરવખરી.

જ્યાં જ્યાં કામે લાગુ, ત્યાં ત્યાં મંદિરને ઝાલરી.

ભવ ખેતરને ખેડી રાખ્યુ, કુવો કાંઠા લગી.

મેતો વાવી જાર, પાક્યાં મોતી ફાટુ ભરી !!!

1 Comment »

One Response to “શ્રી હરિ.”

  1. હ્સિત Hasit V. Patel on 11 Aug 2010 at 11:19 am #

    સરસ, હજુ મોક્લાવિશ પણ હવે હમારા ગુરુજી ના લેખ હશે.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help