તારુ સ્મરણ.

વહી ગયેલી વાતોની એક પળ મળી મને

અને પૂરા પ્રસંગનુ વાતાવરણ મળ્યુ મને.

જોઈશ અને માણીશ હુ આપ્રસંગ ધરાઈને.

જીવીશ એ વહી ગયેલી પળોમાં ફરીથી હુ. 

અને આખી જીન્દગી સમાયજાણે એપળમાં.

પરંતુ ત્યાં સુધી એ સ્વરૂપ આંખ સામે રહે.

તારી યાદ લઈને ફરતા બને એક ક્ષિતિજ

અને યાદોનુ જગત તો સમાયુ ક્ષિતિજમાં

ઈચ્છા થાય ત્યારે યાદ કરુ હુ તને વારંવાર.

હરેક વાતમાં,  હરપળ રહે તારુ સ્મરણ મને.

જો સ્વપ્નમાં આવે યાદ,ઝાકળ જેમ ઓગળે.

જીવનમાં ક્યાં રહે પછી તારી યાદોની પળ ?

 

1 Comment »

One Response to “તારુ સ્મરણ.”

  1. kamini on 23 Apr 2012 at 2:21 am #

    heart touching…….

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help