શ્રી ગણેશ વંદના.

ગાઈએ ગણપતિ જગ વંદન

શંકર સુમન ભવાની કે નંદન.  ગાઈએ ………

રિધ્ધિ સદન ગજવદન વિનાયક

કૃપા સિંધુ સુંદર સબ દાયક.  ગાઈએ ……….

મોદક પ્રિય મુદ મંગલ દાતા

વિદ્યા વારીદી બુધ્ધિ વિધાતા.  ગાઈએ ………..

માગત તુલસીદાસ કર જોરી

બસ હુ રામ સીય માનસ મોરી.

ગાઈએ ગણપતિ જગ વંદન.

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help