Archive for the 'કટાક્ષ' Category

વહુ ઉવાચ.

સાસુ ( જયા) — બેટા રિતિકા.

રિતિકા– હા મમ્મી.

જયા– બેટા,તમે બહાર જાવ ત્યારે, મારે તમારુ કામ હતુ.

રિતિકા– શુ કામ હતુ મમ્મી ?

જયા– તમારા પપ્પાને પંચોતેર વર્ષ થાય છે,  બે દિવસ પછી તમારા પપ્પાનો જન્મ દિવસ આવે છે.

રિતિકા–બહુ સરસ.

જયા– હુ વિચારતી હતી, આ વખતે આપણે કેક કાપશુ, તો તમે કેક્નો ઓર્ડર કરી આવશો ?

 રિતિકા– મમ્મી, તમે રોહનને કહો તે ઓર્ડર કરી આવશે.

જયા– ભલે બેટા.

( એટલામાં રોહન રુમની બહાર નીકળે છે.)

જયા– રોહન બેટા,

રોહન– હા મમ્મી,

જયા– બેટા બે દિવસ પછી તારા પપ્પાની વર્ષગાંઠ( જન્મ દિવસ ) છે.

            મારી ઈચ્છા છે આ વખતે આપણે કેક કાપીયે, કેમકે આ વખતે, તારા પપ્પાને ૭૫ વર્ષ થાય છે.

રોહન– મમ્મી  બહુ  સારી વાત છે, પરંન્તુ હુ બહુ વ્યસ્ત છુ,  આ બધી વસ્તુ માટે મારી પાસે ટાઈમ નથી.

             બધુ રિતિકા સંભાળે છે, તમે રિતિકાને કહો,તે તમારુ કામ કરી દેશે.

          (  એટલામા જયાની સહેલી નીનાનો ફોન આવ્યો. )

નીના– હલ્લો જયા, કેમ છે ? જય શ્રિ ક્રિષ્ણ.

જયા– બસ શાન્તિ છે.જય શ્રિ ક્રિષ્ણ. તુ બતાવ તે કેમ ફોન કર્યો ?

નીના– બે વિક પછી મારા પતિની વર્ષગાઠની પાર્ટી મારા દિકરી-જમાઈએ રાખી છે, તો તમારે બધાએ

             આવવાનુ છે. વધારે વાત ફરીથી કરીશ. રિતિકા ક્યા ગઈ તેને ફોન આપ વાત કરુ.

રિતિકા — કેમ છો આન્ટી ? જય શ્રિ ક્રિશ્ન.

નીના– જય શ્રિ ક્રિષ્ન રિતિકા, મારા દિકરી જમાએ તેના પપ્પાની

              જન્મ દિવસની પાર્ટી રાખી છે, તમારે બધાએ આવવાનુ છે.

રિતિકા– ભલે આન્ટી.

રિતિકા( સાસુને)– મમ્મી નીના આન્ટીના દિકરી જ્માઈ કેટલા સારા છે. જમાઈ પણ કેટ્લા સારા

                   કહેવાય સસરાની વર્શગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે.

No Comments »

વહુ ઉવાચ.

વહુ ( રિતિકા) — રોહન આજે મારુ માથુ  બહુ દુખે છે, માથુ દબાવી આપ.

રોહન ( પતિ) –ઓકે માય હની.

રિતિકા — રોહન ફ્રીજમાથી એડવીલ લાવી આપ,અને સાથે ક્ડક ચા પણ   લઈ આવજે.

રોહન — ઓકે માય હની.

રિતિકા — ચા થાય ત્યા સુધી માથે બામ પણ લગાવી આપને.

રોહન — ઓકે માય હની.

રિતિકા — ઓકે માય હની, ઓકે માય હની શુ કર્યા કરે છે? હુ મરી જઈ રહી છુ,

                  અને મમ્મી આરામથી ઉઘ્યા કરે છે.

રોહન — શાન્ત થા, શાન્ત થા હમણા તારુ માથુ દુખતુ ઓછુ થશે.

               ( બે દિવસ પછીથી )

સાસુ — રિતિકા બેટા.

રિતિકા — હા મમ્મી.

સાસુ — બેટા આજે જાબ પર ના જતા.

રિતિકા — કેમ મમ્મી ?

સાસુ — આજે મારા પગ  બહુ દુખે છે, ઘરનુ કામ હુ નહી શંભાળી શકુ.

રિતિકા — પપ્પા ઘરમા છે ને ? તેમને  કહો તે બધુ કામ કરશે.

                 ખાલી પગ દુખે છે તેમા આખુ ઘર માથા પર ઉઠાવ્યુ છે.

                 મારે જાબ પર રજા પાડવાની ક્યા જરુર છે ?

No Comments »

વહુ ઉવાચ.

વહુ — મમ્મી આજે બપોરે બહુ નેપ ના લેશો.

           જલ્દી તૈયાર થઈ જજો.

સાસુ — કેમ બેટા ?

વહુ — આજે સાજના સ્વામિનારાયણ મંન્દિરમા લઈ જઈશ.

સાસુ — ના બેટા આજે નથી જવુ.

વહુ — કેમ નથી જવુ ? તમને તો મંન્દિર જવાનુ  બહુ ગમે છે.

સાસુ — ના,આજે તારા પપ્પાની તબીયત સારી નથી,

             આવતા વિકે જઈશુ.

વહુ — પરંન્તુ આજે રજાને દિવસે મને રસોડામા જવાનો

           કંટાળો આવે છે તેનુ શુ ? અને આમેય મોઘવારીમા

         એક ટાઈમ ડિનરના ખર્ચાનો પણ વિચાર કરવો પડે.

No Comments »

વહુ ઉવાચ.

વહુ — મમ્મી આજે ડીનરમા રોહનને દાળ-ભાત, રોટલી–શાક

           સાથે સુપ અને સેલાડ પણ જોઈશે.તો બધુ જ બનાવજો.

સાસુ– ભલે  બેટા.

વહુ– અને હા મમ્મી વિકી માટે પાસ્તા બનાવજો.

સાસુ–  ભલે બેટા.

વહુ– મમ્મી મારે  આજે ડાયેટ છે એટલે ખાલી શીરો જ ખાઈશ.

         હુ એક્જ વસ્તુ ખાઈશ.ખાવા પાછુ બહુ ના બનાવશો.

સાસુ– ભલે બેટા, અને હા બેટા મારી માટે શુ બનાવુ ?

વહુ– મમ્મી ગઈ કાલની ખીચડી ફ્રિજમા પડી છે તે ખાઈ લેજો.

           આમેય આ ઉમરે ભારે ખોરાક તમને નહી પચે.

No Comments »

વહુ ઉવાચ. (કટાક્ષ-શ્રેણી).

 સાસુ– બેટા  તમે  બહાર જાવ છો ?

 વહુ— હા મમ્મી,  ગ્રોસરી લેવા જાઉ છુ.

 સાસુ– બેટા મારે માટે ફ્રુટ લેતા આવજો.

 વહુ– કેમ મમ્મી ?

 સાસુ— કાલે મારે અગીયારસ છે.

 વહુ–  મમ્મી ગયા  અઠવાડીયે કેળા લાવી

            હતી હજુ બે પડ્યા છે, ખાઈ લેજો.

           ભુખ્યા ન રહેવાય તો અગીયારસ

          કરવાની ક્યા જરુર.

3 Comments »

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.